Ref. stift gen.fors. - Politihundeforening Tønder

Go to content

Ref. stift gen.fors.

Bestyrelse
Øster Gasse, den 27. juni 2014
Stiftende generalforsamling for Tønder PH.
Områdeformand Egon Bak og medlem af hovedbestyrelsen, Poul R Jensen deltog.
Kim Birk bød velkommen og gav derefter ordet til dirigent Poul R. Han kunne oplyse, at HB godkendte stiftelsen af Tønder PH.
Vedtægterne blev godkendt uden indsigelser.
Valg af bestyrelse:
Formand: Kim Birk
Kasserer: Keld Stabell
Bestyrelsesmedlemmer for to år: Marianne Baden og Mona Haubold
Bestyrelsesmedlem for et år: Jan Jensen
2 suppleanter: Johann Petersen og Birgitte Krab
Bilagskontrollant: Conni Birk
Bilagskontrollant suppleant: Holger Haubold
Der blev besluttet at fastsætte kontingent for resten af 2014 til 300 kr. Kontingent for 2015 blev sat til 550 kr.
Kassereren kunne oplyse at der var lavet en aftale med Kreditbanken Tønder.
Poul R afsluttede med at ønske Tønder PH tillykke med håbet om, at det bliver en god forening. Han beklagede at det ikke var muligt, at afdelingen kørte videre i fællesskab med sek. 1, og alle var enige om, at processen havde været lidt knudret, men nu gjaldt det om at se fremad.
Kim Birk takkede for valget og takkede for hjælpen til områdeforeningen og HB. Han kunne samtidig konstatere, at det var den korteste men bedste generalforsamling, han havde været med til. Nu kunne vi alle glæde os og koncentrere os om at træne hund så vi forhåbentlig kunne repræsentere klubben ved diverse konkurrencer.
Mødet blev sluttet med følgende ord:
SKAL DU TRÆNE PH KOM TIL TØNDER
DET ER DER DET HELE BEGYNDER.
På bestyrelsens vegne
Marianne Baden

Referater fra bestyrelsesmøder  sendes til medlemmer

OBS: kontingent kan ændres ved generalforsamlinger. Spørg bestyrelsen
Back to content