Kåringer - Politihundeforening Tønder

Go to content

Kåringer

medlemmer
Forenings medlemmer kåret:
DatoHundeførerHundens navnopnået resultat
17.08.14Mona Møllers Tessa105,7
17.08.14Kim Skusterhuset Largo98,4
30.05.15Erwin Vom Wolfsmoor Bronco102,3
05.07.15Marianne Hulgaards Maggie104,0
13.04.17Keld Tobila Zeek104,7
08.10.17Gudrun Egons Rinna
102,2
25.02.18
Connie
Møllers Natan
105,7
Back to content