bestyrelsen - Politihundeforening Tønder

Go to content

bestyrelsen

Bestyrelse

Bestyrelsessammensætning
bestyrelsesmedlem med understreg linker til mail.

Kim Birk
Karsten Lunding
Erwin Holt
Keld Stabell
Lennart Dahl

28 49 16 03
51 51 85 70
40 74 26 08
29 92 03 33
29 49 50 20

Back to content